TLK diagnozė: M9391/3 – Ependimoma, neklasifikuojama kitaip

Skyriaus nr.(M800-M998)
SkyriusA priedas: Navikų morfologija
Poskyrio nr.M938-M948
PoskyrisGliomos
Ependimoma, neklasifikuojama kitaip priklauso poskyriui Gliomos, kuri priklauso A priedas: Navikų morfologija kategorijai

Tęskite paiešką TLK kodų žinyne