Privatumo politika

Mes gerbiame Jūsų privatumą. Medgyd.lt platformoje nerenkame apie Jus daugiau duomenų negu yra būtina platformos funkcionavimui. Prisijungiant prie medgyd.lt svetainės mes sukuriame „slapuką” Jūsų kompiuteryje (jeigu leidžia naršyklės nustatymai).

Slapukai

1. Būtini „techniniai” slapukai. MedGyd.lt naudoja slapukus tam, kad atsimintų Jūsų pasirinkimus (ir kompiuterį ar telefoną) ir Jums nereikėtų prisijungti prie savo profilio kiekvieną kartą, kai apsilankote pas mus. Slapukai naudojami tik tam, kad MedGyd.lt galėtų funckionuoti pagal savo paskirtį.

2. Analitikos slapukai. Taip pat naudojame Google Analytics svetainės lankomumo stebėjimo sistemą, kuri taip įdiegia slapukus. Šių slapukų naudojimo politiką nustato Google.

 Šioje svetainėje lankotės savo laisva valia, todėl jeigu nesutinkate su mūsų privatumo politika ar kitomis taisyklėmis – išeikite iš šios svetainės.

Atsiliepimų taisyklės

1.1 Įvertinant gydytoją arba gydymo įstaigą turite remtis tuo ką patyrėtė patys. Įvertinimas turi būti sąžiningas, nerašykite netikrų įvykių. Atsiliepimą pateikite kaip savo subjektyvią nuomonę. Rašydami atsiliepimą, jį pateikite, kaip savo subjektyvią nuomonę, t.y. naudokite žodžius, “mano manymu”, “mano subjektyvia nuomone”.

1.2 Griežtai draudžiama naudoti keiksmažodžius, tiesiogiai įžeidinėti ir žeminti gydytoją arba gydymo įstaigą. Draudžiama rašyti tikrovės neatitinkančios informacijos.

1.3 Nenaudokite epitetų, kurie savaime žemina kitą žmogų ir menkina jo reputaciją, pvz., “šundaktaris”, “šarlatanas”, “kyšininkas”. Jei laikote gydytoją nekompetetingu, sakykite, kad Jūsų manymu gydytojas Jums pasirodė nekompetetingas, ir pateikite faktus, iš kurių Jūs apie tai sprendžiate.

1.4 Venkite komentarų “nugydė”, “vos nenužudė”, “suluošino”, tai yra kaltinimas nusikaltimo padarymu, todėl tai turėtų tirti atitinkamos valdžios institucijos, ar gydytojo veiksmuose buvo nusikaltimo požymių. Jei teismas nėra priėmęs nuosprendžio dėl gydytojo veiksmų, primygtinai rekomenduojame vengti tokių komentarų. Jei esate nusivylęs paskritu gydymu, nuo kurio pablogėjo Jūsų būklė, rekomenduojame komentare parašyti, kad Jūsų manymu, gydytojo paskirtas gydymas Jums netiko, nes nuo jo pablogėjo Jūsų sveikata ar pan.

2. Vartotojas už palikta atsiliepimą ir įvertinimą atsako tiesiogiai pats. Medgyd.lt portalas palieka sau teisę, įvertinimą kuris pažeidžią portalo taisyklės, pašalinti, arba gavus raštinį skundą nuo gydytojo arba gydymo įstaigos pašalinti įvertinimą.

Medgyd.lt veiklos principas

MedGyd.lt – tai socialinė platforma, kurioje yra pateikiama informacija apie gydytojus bei gydymo įstaigas iš viešai valstybinių įstaigų skleidžiamos informacijos bei sudaroma galimybė pacientams pateikti atsiliepimus apie konkrečių gydytojų bei gydymo įstaigų veiklą, skelbiant savo nuomones ir vertinimus dėl atskirų gydytojų ar sveikatos priežiūros įstaigos, kaip juridinio asmens, teikiamų paslaugų kokybės. Remiantis Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimu Nr. (SK-32) S-312 MedGyd.lt tinklapio sukūrimas ir naudojimasis juo iš esmės yra tik saviraiškos laisvės refleksija ir neprieštarauja visuomenės informavimo sritį reglamentuojančioms teisės aktų nuostatoms. Šiuo atveju esminis dalykas yra tai, kad viešosios informacijos skleidėjas paskleidžia (tvarko) oficialaus šaltinio viešai paskelbtą informaciją. Todėl papildomas šios informacijos tvarkymas, pakeičiant jos formą ir papildant turinį, visuomenei sudaro galimybę gauti išsamesnę informaciją, tačiau nesudaro pagrindo viešosios informacijos skleidėjui taikyti atsakomybės.

Ar gydytojų duomenys yra skelbiami legaliai?

Informacija apie gydytojui išduotas/sustabdytas/panaikintas licencijas, jų numerius, vardą, pavardę, spaudo numerį yra skelbiama viešai adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/ Viešas tokios informacijos skelbimas yra susijęs ne tik su pacientų ir gydytojų teikiamų paslaugų sauga, bet ir su visuomenės teise žinoti, kontroliuoti, vertinti ir analizuoti gydytojų bei medicinos įstaigų veiklą, tokiu būdu užtikrinant skaidrumą ir sąžiningumą. Remiantis Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 1998 m. Rezoliucijos Nr.1165 “Teisė į privatumą” nuostatomis, viešieji asmenys – tai asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje ir/ar naudojantys visuomeninius išteklius, t.y. visi tie, kurie atlieka svarbų vaidmenį viešajame gyvenime, t.y. politikoje, ekonomikoje, mene, socialinėje srityje, sporte ar kitokioje veikloje. Buvimas gydytyoju, yra visuomeniškai reikšmingas, dėl tos svarbos ir darbo finansavimo šaltinio gali pagrįstai būti laikoma viešuoju asmeniu.

Kokiu teisiniu pagrindu yra tvarkomi gydytojų asmens duomenys ir kiek laiko ji yra saugoma?

Mes gydytojų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.), kiek tai liečia informacijos apie jų licencijas (status, numerį), vardo, pavardės, spaudo numerio, asmenų atsiliepimų apie gydytojus skelbimą mūsų interneto svetainėje. Mes turime teisėtą interesą informuoti esamus ir būsimus pacientus apie medikus, galinčius suteikti jiems reikiamą sveikatos priežiūros paslaugą, o taip pat, turime teisėtą interesą asmenų skelbti komentarus apie medikus, kad būsimi pacientai galėtų informuotai pasirinkti jiems tinkantį gydytoją. Šią informaciją saugome tol, kol galioja gydytojo licencija. Jei licencijos būsena pasikeičia, t. y. licencija yra sustabdoma ar panaikinama, vieša paskyra yra deaktyvuojama, o duomenys saugomi dar 3 metus nuo deaktyvavimo dienos, kaip įrodymas apie tai kokie duomenys buvo saugomi ir kas kokius atsiliepimus parašė jeigu kiltų teisinis ginčas.

Kiek tai liečia Jūsų asmens duomenų tvarkymą kai susikuriate paskyrą mūsų svetainėje, mes laikome, kad davėte mums sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.) tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kurie yra reikalingi Jūsų paskyros MedGyd.lt svetainėje sukūrimui ir tolimesniam paskyros administravimui. Šie duomenys yra saugomi tol, kol Jūsų paskyra yra aktyvi. Laikoma, kad paskyra tampa nebe aktyvi praėjus 3 metams nuo paskutinio prisijungimo. Paskyrai tapus nebeaktyviai (ar atšaukus sutikimą) paskyra yra deaktyvuojama, o duomenys saugomi dar 3 metus nuo deaktyvavimo dienos, kaip įrodymas apie tai kokie duomenys buvo saugomi ir kas kokius atsiliepimus parašė jeigu kiltų teisinis ginčas.

Kokias teises asmens duomenų apsaugos srityje aš turiu?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną adresu (info@medgyd.lt), . Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms gali būti taikomos teisės aktų numatytos sąlygos ir išimtys:

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
 • pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
  • Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu (Užsiregistravus medgyd.lt portale ir pateikus papildomus asmeninius duomenis);
  • Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
  • Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
  • Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
  • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
 • pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • nesutikti su Jūsų informacijos rinkimu, naudojimu ir saugojimu mūsų bendrovėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
 • bet kuriuo metu atšaukti sutikimą Jūsų asmens duomenų rinkimui, naudojimui ir saugojimui.

Įrašai

Puslapiai

Gydymo įstaigos

TLK kodai