TLK diagnozė: M9807/3 – Mišraus fenotipo ūminė leukemija su t(v;11q23); MLL persitvarkymas

Skyriaus nr.(M800-M998)
SkyriusA priedas: Navikų morfologija
Poskyrio nr.M980
PoskyrisLeukemijos, neklasifikuojamos kitaip
Mišraus fenotipo ūminė leukemija su t(v;11q23); MLL persitvarkymas priklauso poskyriui Leukemijos, neklasifikuojamos kitaip, kuri priklauso A priedas: Navikų morfologija kategorijai

Tęskite paiešką TLK kodų žinyne