TLK diagnozė: M9946/3 – Jaunatvinė (juvenilinė) mielomonocitinė leukemija

Skyriaus nr.(M800-M998)
SkyriusA priedas: Navikų morfologija
Poskyrio nr.M994
PoskyrisKitos leukemijos
Jaunatvinė (juvenilinė) mielomonocitinė leukemija priklauso poskyriui Kitos leukemijos, kuri priklauso A priedas: Navikų morfologija kategorijai

Tęskite paiešką TLK kodų žinyne