TLK diagnozė: M9800/3 – Leukemija, neklasifikuojama kitaip

Skyriaus nr.(M800-M998)
SkyriusA priedas: Navikų morfologija
Poskyrio nr.M980
PoskyrisLeukemijos, neklasifikuojamos kitaip
Leukemija, neklasifikuojama kitaip priklauso poskyriui Leukemijos, neklasifikuojamos kitaip, kuri priklauso A priedas: Navikų morfologija kategorijai

Tęskite paiešką TLK kodų žinyne